เริ่มจากตัว Internet Connection | ต้องให้มีตามนี้นะครับโดย
ต้องมีตัว Net ที่จะ share และ Bluetooth Network

ต่อมาต้องเข้าไปตั้ง Windows 2000/XP Internet Connection Sharing (ICS) ดังรูปต่อไป
-- Right-Click ที่ตัว Internet Connection | Advanced แล้วทำตามดังรูป

นี่เป็นส่วนของ Bluetooth Network Properties โดยที่ปกติแล้วเมื่อตั้ง share ไว้แล้วตัว windows จะตั้ง IP ไว้เป็น 192.168.0.1 อัตโนมัติครับ เข้ามาดูว่าถูกต้องหรือไม่

ต่อมาจะเข้ามาในส่วนของ Bluetooth Configuration
(Right-Click ที่สัญลักษณ์ Bluetooth ที่ taskbar | Advanced Configuration)

Tab: Local Services ที่ Network Access | Properties แล้วตั้งค่าให้เป็นดังรูป

ต่อมาก็จัดการในส่วนของ Palm แสดงรายละเอียดในส่วนของ Prefs | Connection และ Prefs | Network

ขั้นตอนต่อไปเป็นการ Connect จะขึ้นตามลำดับ
Initializing | Signing On | Established แสดงว่าติดต่อเรียบร้อย

โดยที่ใน Windows จะแสดง Ballon ดังรูป

Note: สังเกต Bluetooth Connection Successful
จะเป็นการ connected to the 'Network Access' service หากผิดไปจากนี้ แสดงว่าทำการตั้งค่าผิด
Testing Your Connection :
เมื่อ Connected เรียบร้อยแล้วก็มา check ว่าสมบูรณ์รึป่าวโดย เข้า Network Log (จากหน้า Network Prefs. | Menu | Options | View Log)

DNS address จะต้องเป็นตัวเดียวกันกับตัว Desktop ที่เรา connect
ทำการทดสอบ Ping โดยการเขียน 'ping 192.168.0.1' ใน log ถ้าเรียบร้อยดีจะได้ผลดังรูปข้างต้น
ส่วนใน Desktop (เข้า My Bluetooth Places | View My Bluetooth Services)

จะสังเกตเห็นว่า My Network Access จะเป็นสีเขียวแสดงการว่า Connect เรียบร้อย เมื่อกด Double-Click จะแสดง Status ดังรูป

ทดลองใช้จริง ;p

Note: จะเป็นสีเขียวขณะที่มีการเคลื่อนที่ของข้อมูล
นี่เป็นในส่วนของ WebPro ..จะใช้งานได้ทันที ^_^
Resolving DNS Errors :
ในกรณีที่ Connect สำเร็จ แต่ DNS ใน Network Log ไม่ขึ้นนั้น
•• ให้เข้าไปดูที่ ip ของ bluetooth network ว่าเป็น 192.168.0.1 หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ โดยปกติแล้วจะเป็นการ share ผิดไปยัง network อื่น เช่นเป็นการ share ไปที่ Local Area Network แนะนำให้ disable Local Area Network(หรือ Network อื่นๆก่อน) แล้วตั้งการ share ใหม่ครับ จะพบว่า ip ของ bluetooth network เป็น 192.168.0.1 ^_^ จากนั้นก็ทดสอบใหม่ครับ
•• ถ้ายังไม่ได้ให้กลับเข้าไปใน Network Prefs. | Details... | ให้ตั้งค่า DNS เป็น 192.168.0.1
แล้วก็ทดสอบใหม่ครับ
•• แต่ถ้ายังพบปัญหาเดิมให้เปลี่ยน DNS เป็น DNS จริงที่ตัว Desktop นั้นต่อ ซึ่งหาได้โดยกดที่ Start | run | 'cmd' ---- > เข้าหน้า Command Prompt | 'ipconfig /all' จะแสดงให้เห็น DNS server ของ ISP แล้วก็เอาค่านั้นมาใส่ แล้วก็ทดสอบใหม่ครับ
•• แต่ถ้ายังพบปัญหาอยู่แนะนำให้ลอง reset เครื่อง แล้วก็ Connect ซ้ำๆ หรือย้อนกลับไปดูทีละขั้นตอนว่ายังลืมอะไรอยู่รึป่าวนะครับ ^_^
เพิ่มเติม: How to remove Bluetooth wireless device support in Windows XP Service Pack 2