ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดปัญหากับตัวโปรแกรมที่จะขึ้น error ว่า
"Cannot sed USB descriptor. Host failure?"
ทำให้ใช้งานไม่ได้
วิธีแก้ไข:

ต้องจัดการ preference ของตัวโปรแกรมที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น คือ
      psub -none-
โดยใช้ FileZ | View Preferences | เลือกเป็น Saved นะครับ แล้วก็ไล่หาดูครับ แล้วก็ลบเลยครับ (อาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับ)
หรือใช้พวก Bird ก็จะต้องเข้าที่ Saved_Preferences แล้วเขียนที่ Show only ข้างล่างว่า "pusb" แล้วก็ติ๊กก็จะพบ preference ที่มีทั้งหมดครับ สามารถลบได้เลยครับ
note: ต้องขอบคุณคุณฉางกายสำหรับวิธีแก้ไขปัญหานี้ครับ