Shortcuts เป็นเหมือนตัวช่วยในการเขียน graffiti ให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น~ โดยเป็นความสามารถที่มีอยู่ใน Palm OS อยู่แล้ว ไม่ต้องมีโปรแกรมช่วยหรือเสริม สามารถตั้งค่าได้เอง ว่าจะเป็นอะไร Prefs | Shortcuts

รูปซ้ายจะแสดง Shortcuts ทั้งหมดที่มี ซึ่งเราจะเพิ่มได้โดยการกด New แล้ว ตั้ง Shortcut Name[ที่เขียนจริง] และ Shortcut text[ผลที่ได้] เช่น shortcue + ds จะได้เป็นวันนั้นๆ ถ้าเป็น ts ก็จะได้เวลาขณะนั้น ส่วน dts ก็จะเป็นวันและเวลาขณะนั้นๆ ซึ่งรูปแบบก็จะขึ้นกับรูปแบบ default ของระบบครับ ดังจะเห็นตัวอย่างในรูปขวาครับ
วิธีการเขียน Shortcuts
การเขียน Shortcut จะมี 2 วิธี โดย 2 วิธีนี้จะใช้ได้กับ OS5 ทั้งหมดแต่ว่าจะมีวิธีเดียวที่ใช้ได้กับ OS4 ลงไป ซึ่งก็จะกล่าวให้ทราบต่อไป
วิธีที่ 1 : การเขียนสัญลักษณ์ shortcut
การเขียนแบบนี้สะดวกตรงที่เราเห็นสิ่งที่เราเขียนเข้าไป จะเขียนได้โดยเขียนเหมือนตัวแอลตัวเขียน ใน graffiti area(แนะนำให้เขียนในส่วนของตัวเลขจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเขียนในส่วนของตัวอักษรจะมีโอกาสทำให้ติดเป็น L หรือว่า e ได้) วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้ง OS5 และ OS รุ่นก่อนหน้านี้

เขียนได้ดังรูป แล้วจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ shortcut ตามรูปขวา จากนั้นให้เขียน Shortcut Name ต่อเมื่อเขียนเสร็จจะขึ้น Shortcut text มาทันที ^_^
วิธีที่ 2 : การเขียนโดยใช้ Punctuation Shift(สำหรับ OS5)
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของ Graffiti 2 ซึ่งก็คือ Punctuation Shift จะช่วยให้เขียนสัญลักษณ์พิเศษได้ ซึ่งก็เทียบได้กับ dot ของ graffiti 1 การเขียนก็คือ ขีดขึ้น แล้วก็เขียนสัญลักษณ์ หรือ Shortcut Name แล้วก็ ขีดขึ้นอีกที(หรือปล่อยไว้ซักครู่ แล้ว shortcuts text หรือสัญลักษณ์จะขึ้นมา)

note: จะเห็นว่าเมื่อเราเขียน Punctuation Shift ตรงที่บอกภาษาจะเปลี่ยนเป็นลูกศรขึ้นแสดงให้เห็นว่ากำลัง Punctuation Shift อยู่ ซึ่งถ้าปล่อยไว้เฉยๆก็จะทำให้ Punctuation Shift หายไปเองด้วย
 ShortCuts อื่นๆ ที่ควรรู้~
• dot 1 >> debug mode: program unactive, hotsync port open
• dot 2 >> console mode: program active
• dot 3 >> NO auto OFF
• dot 4 >> display HotSync Name&ID
• dot 5 >> delete HotSync Name&ID **DANGER**(จะทำให้เวลา hotsync อีกครั้ง แล้วใส่ user เดิมเครื่องจะนึกว่าเพิ่ง hard reset มา ดังนั้นจะ restore ข้อมูลที่ backup ไว้เข้ามาในเครื่องที่มีอยู่แล้ว อาจจะทำให้เจ้า palm ป่วยได้ครับ~)
• dot 6 >> display วันที่ ROM image ถูกสร้างขึ้น
• dot 7 >> เปลี่ยนรูปแบบการคิดค่า batt ใช้กับรุ่นใช้ถ่าน(NiCd,NiMH,Alkaline,etc.)
• dot 8 >> inverse BackLight
• dot 9 >> ดูวัน update ROM Image
• dot t >> beam เข้าเครื่องต้วเอง
• dot i >> Beam Recieve OFF...กดอีกทีจะเปิด infrared 5s ให้ recieve ได้~
• dot s >> เปลี่ยนทิศข้อมูลที่จะออกทาง infrared --> Serial Port แทน~
note: อันนี้ต้องขอบคุณศุภชัยสำหรับ shortcut อื่นๆทั้งหมดครับ
Tips:
Shortcuts ที่มากับ PalmOS นั้น จะสามารถเขียน shortcut text ได้เพียง 45 ตัวอักษร ทำให้มีโปรแกรมที่ชื่อ ShortCut5 สามารถทำให้เขียน shortcut text ได้มากถึง 4,096 ตัวอักษรต่อหนึ่ง shortcut และที่สำคัญเป็น freeware ครับ
download ได้ตาม link นี้ครับ PalmGear.com
ปล. จะใช้ . แทนเครื่องหมาย shortcut นะครับ สำหรับ ShortCut5